943 372 099 berritzegune@berrilasarte.eus
ZUZENDARITZA PROIEKTUA

ZUZENDARITZA PROIEKTUA

Zuzendaria hautatze prozesuan zuzendaritza proiektua dugu dokumentu nagusia. Gida honetan zuzendaritza proiektua egiteko jarraibideak jasotzen dira