943 372 099 berritzegune@berrilasarte.eus

IKASLE ETOROKINEI ARRETA EMATEKO II.PLANA

Egoeraren hausnarketa egin ondoren, 2016-2020ko eskola inklusiboaren eta kultura artekoaren eremuan ikasle etorkinei hezkuntza-arreta emateko II.Plana aurkezten da dokumentu honetan.