Saltear al contenido principal
943 372 099 g06lasarte@berritzeguneak.eus

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA

AZAROAREN 25a- “EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO NAZIOARTEKO EGUNA”

 

  25 DE NOVIEMBRE- “DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”
Azaroaren 25a “Emakumeen aurkako Indarkeria Ezabatzeko Nazioarteko Eguna” dela eta, Eusko Jaurlaritzak bere gaitzespen irmoa adierazten du indarkeria sexistaren adierazpide guztien aurrean, eta bere konpromisoa emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko.

 

  Con motivo del 25 de Noviembre, “Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”, el Gobierno Vasco expresa su firme repulsa ante todas las expresiones de violencia sexista así como su compromiso con la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres.
Guztiz beharrezkoa da gogoratzea emakumeen kontrako indarkeriaren erroa emakume eta gizonen berdintasun eza dela, eta beraz, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko, berdintasuna landu behar dugula. Horregatik esaten diegu BAI indarkeria sexista prebenitzeko beharrezkoak diren berdintasun politikei: BAI esaten diogu neska mutilek genero estereotipo eta rolek ezarritako mugarik gabe euren bizitza proiektuak garatu ahal izateari; BAI esaten diogu errespetuan oinarritutako harremanak sustatzeari; BAI esaten diogu emakumeen ahalduntzeari; BAI esaten diogu hiritar guztiak eta bereziki gizonak berdintasunarekin inplikatzeari. Hitz batean, BAI esaten diogu Berdintasunari, ez baitago berdintasuna sustatzea baino tresna eraginkorragorik emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzeko.

 

 

  Consideramos absolutamente necesario recordar que la raíz de la que nace la violencia contra las mujeres es la desigualdad de mujeres y hombres, y, que, por tanto, es indispensable trabajar en igualdad para poder construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres.  Por eso decimos SÍ a las políticas de igualdad tan necesarias para prevenir la violencia sexista; decimos SÍ al derecho de chicas y chicos a socializarse y a desarrollar sus proyectos de vida sin los límites de los estereotipos y roles sexistas; decimos SÍ a promover relaciones basadas en el respeto; decimos SÍ al empoderamiento de las mujeres; decimos SÍ a la necesaria implicación de la ciudadanía con la igualdad, especialmente a la implicación de los hombres. En una palabra, decimos SÍ a la igualdad, porque no hay herramienta más eficaz para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres que el fomento de la igualdad de mujeres y hombres.
Gaurko egunean garrantzitsua iruditzen zaigu, bestetik, eskerrak ematea egunero indarkeria jasan duten emakumeen arretaz eta babesaz arduratzen diren arlo ezberdinetako profesionalei, eta bereziki, azpimarratu behar dugu emakumeak artatzen dituzten profesionalen prestakuntzan lan egiten jarraitzearen garrantzia, atentzio horren bitartez emakumeak lagundu ahal izateko euren erreparazioan eta ahalduntzean.

 

  Por otro lado, el Gobierno en el día de hoy quiere agradecer el trabajo de las y los profesionales que desde distintos ámbitos se encargan diariamente de la atención y la protección de las mujeres que han sufrido violencia. Y en este ámbito destacamos la importancia de seguir impulsando su formación,  de manera que puedan sentar las bases para que esa atención sea capaz de apoyar a las mujeres en su camino de reparación y empoderamiento.
Jaurlaritzak gogoratzen du gizarte osoaren inplikazioa funtsezkoa dela emakumeen aurkako indarkeriari heltzeko, eta berresten du bere sailak arlo horretan Emakunderekin inplikatzen eta lan koordinatua egiten jarraituko dutela.

 

  El Gobierno recuerda que la implicación de toda la sociedad es fundamental para el abordaje de la violencia contra las mujeres y se reafirma en la implicación y el trabajo coordinado de sus distintos departamentos con Emakunde en este campo.
Azkenik, herritarrak animatzen ditu emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean beren gaitzespena erakutsi dezaten, eta indarkeria jasan duten emakumeei euren babesa erakutsi diezaieten azaroaren 25erako hainbat herri eta hiritan deitu diren mobilizazioetan parte hartuta.

 

  Finalmente, anima a la ciudadanía a que muestre su rechazo a la violencia contra las mujeres y su apoyo a las mujeres que la han sufrido participando en las distintas movilizaciones que se han convocado para el día 25 de noviembre en distintos pueblos y ciudades.
Beste alde batetik, email honetaz baliatzen naiz azaroko GUREAN aldizkaria helarazteko.   Por otro lado, aprovecho la ocasión para mandar el número de noviembre de la revista GUREAN.
 

GUREAN aldizkaria / Revista GUREAN

 

 

OLATZ GARAMENDI LANDA

Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordea / Viceconsejera de Administración y Servicios

Hezkuntza Saila /Departamento de Educación

Volver arriba